WAKTU OPERASI DAN KLINIK

UNIT KECEMASAN & TRAUMA
KLINIK PAKAR PESAKIT LUAR (Specialist Outpatient Clinic)
NICL & ICL
JABATAN PATOLOGI
CRC
HEMODIALISIS
PERKHIDMATAN RAWATAN HARIAN KARDIOLOGI
JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN
UNIT REKOD PERUBATAN
UNIT PEMULIHAN CARAKERJA
UNIT FISIOTERAPI
UROLOGI