UNIT PENGURUSAN KEJURURAWATAN

Pengenalan

Unit Kejururawatan terletak di aras 2, bersebelahan dengan Unit Komunikasi. Unit Kejururawatan diterajui oleh Ketua Penyelia Jururawat dan merupakan  sebuah unit yang bertanggungjawab dalam melaksanakan segala pengurusan dan pentadbiran kejururawatan bagi semua kategori  anggota kejururawatan di Pusat Jantung Sarawak. Perkhidmatan unit ini meliputi jururawat gred U19 sehingga gred U42 berjumlah  343 orang. Unit Kejururawatan dianggotai oleh 2 orang Penyelia Jururawat Gred U42, seorang Ketua Jururawat dan 2 orang Pembantu Perawatan Kesihatan.

 

Visi

Memberi  perkhidmatan holistik yang berkualiti , selamat dengan mengamalkan kerja berpasukan , sikap penyayang dan menjalankan tugas secara profesional dengan kemudahan teknologi maklumat

 

Misi

Bekerjasama dengan ‘multi-discipline’ team, pesakit, keluarga dan komuniti dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti.

Memberi perkhidmatan penyayang, selesa, selamat dan menyediakan persekitaran yang kondusif kepada pelanggan.

Kompiten, berdisipin dan berintegriti tinggi dalam menjalankan tugas.

 

Objektif:

Unit Kejururawatan PJS berperanan memantau, mengawalselia  kerjaya kejururawatan dan memastikan kualiti perkhidmatan kejururawatan  dapat diberi  keutamaan supaya lebih efektif dan efisien.

 

Sumber Manusia (Ogos 2016)

Bil.

Gred

Perjawatan

Jawatan  Isi

1

Jururawat U48

0

 0

2

Jururawat U44

0

 0

3

Jururawat U42

2

 5

4

Jururawat U41

2

 2

5

Jururawat U36

2

 4

6

Jururawat U32

29

 29

7

Jururawat KUP U32

374

 21

8

Jururawat U29

 247

9

Jururawat Masyarakat U26

0

 0

10

Jururawat Masyarakat U24

0

 2

11

Jururawat Masyarakat  KUP U24

49

 3

12

Jururawat Masyarakat U19

 30

JUMLAH KESELURUHAN

460

 343

 

Fungsi Utama

Menyelaras dalam permohonan Pengamalan Tahunan Jururawat (APC) dan memantau semua jururawat mempunyai APC  terkini.

Menyelaras perancangan staf bagi kenaikkan pangkat, pengkhususan dan keperluan latihan.

Menyelaras aktiviti CPD bagi Jururawat  di PJS.

Program Mentor-Mentee: Meningkatan tahap kompetensi anggota baru (mentee) semasa menjalankan tugas.

Membudayakan konsep 10s dalam usaha meningkatkan imej profesyen kejururawatan.

Memastikan semua jururawat menjalankan tugas berpandukan ‘Code Of Professional Conduct For Nurses – 1st Edition April 1998’

 

Perkhidmatan- perkhidmatan

Unit Kejururawatan bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan secara holisitik, kerja berpasukan, penyayang dan profesionalisme. Unit ini juga berkerjasama dengan jabatan-jabatan lain untuk memastikan perkhidmatan berterusan mengikut keperluan individu.

Perkhidmatan kejururawatan memberi perkhidmatan 24 jam mengikut jadual kerja tiga syif , waktu pejabat dan atas panggilan.

Penempatan jururawat yang memberi perkhidmatan di semua disiplin merangkumi penjagaan Perawatan Kardiologi, Perawatan Kardiotorasik, Perawatan Pediatrik, Perawatan Gerantologi, Perawatan Urologi, Perawatan Haemodialysis,  Pusat Rawatan Harian, Klinik Pakar,  dan Unit Kecemasan dan Trauma.

 

Maklumat Wad – Ogos 2016

NO

Wad/Unit

‘Functional Beds’

‘Official Beds’

1

L.3 - CICU

9

9

2

L.3 - CCU

9

9

3

L.4

PAEDS

34

 34

4

CTW

 5

L.5   

CRW

34

40

 34

L.8

EXT. W

6

6

L.6   

CRC

0

0

7

L.7

Geriatric

20

20

8

Urology

6

0

GRAND TOTAL

118

106