UNIT KEJURUTERAAN

PENGENALAN / LATAR BELAKANG JABATAN

Unit Kejuruteraan Pusat Jantung Sarawak mula beroperasi pada 1 Januari 2011. Unit ini terletak di Tingkat 1, Pengurusan Am, PJS. Bermula 21 Mac 2017 Unit ini diketuai oleh En Alexson Anak Kadir, Jurutera Mekanikal dan dianggotai Penolong Jurutera Awam JA29 iaitu Pn Rinit Augustine Liom.

 

FUNGSI / PERKHIDMATAN

  1. Memantau Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) yang dilaksanakan oleh One Medicare Sdn Bhd iaitu merangkumi perkhidmatan Facility Management Services, Facility Engineering Maintenance Service, Biomedical Engineering Maintenance Services, Linen and Laundry Services, Cleansing Services, dan Healthcare Waste Management Services.
  2. Memantau perlaksanaan Sustainability Program (SP) iaitu merangkumi 3R (Recycle, Reuse, Reduce), EM (Energy Management) , dan IAQ (Indoor Air Quality).
  3. Memantau projek pembangunan sama ada perolehan dari JKNS mahupun KKM Putrajaya seterusnya terlibat dengan pengurusan pendaftaran aset dari projek-projek tersebut
  4. Membantu dalam proses penyedian Sijil Perakuan Perlupusan (PEP) untuk alat-alat dan system kejuruteraan
  5. Menjalankan khidmat nasihat teknikal
  6. Menghadiri mesyuarat anjuran beberapa jawatankuasa kecil hospital dan jabatan-jabatan serta menyelesaikan isu-isu dibangkitkan