SOALAN LAZIM

SOALAN-SOALAN LAZIM (FAQ)

PEKA B40

Semua maklumat berkaitan boleh dilayari di laman sesawang https://www.pekab40.com.my/

 

PERKHIDMATAN PESAKIT BAYAR PENUH

 1. Apakah perbezaan perkhidmatan FPP dengan perkhidmatan yang biasa?

Perkhidmatan FPP adalah singkatan bagi perkhidmatan Full Paying Patient (FPP) atau Pesakit Bayar Penuh dan merupakan satu perkhidmatan yang mana pesakit akan dikenakan bayaran penuh tanpa subsidi kerajaan bagi mendapatkan perkhidmatan rawatan perubatan Pegawai Perubatan Pakar yang dilantik untuk menjalankan perkhidmatan FPP di hospital kerajaan.

Dalam perkhidmatan yang biasa, pesakit akan dikenakan bayaran bersubsidi bergantung kepada kelas rawatan dan kemudahan yang disediakan kepada pesakit. Kadar caj kelas pertama akan dikenakan ke aas semua pesakit yang mendapatkan perkhidmatan yang biasa di Hospital Putrajaya kecuali untuk perkhidmatan rawatan harian (day care) dan perkhidmatan bersalin di Pusat Bersalin Berisiko Rendah yang dikenakan kadar caj kelas tiga.

Di antara kelebihan perkhidmatan FPP berbanding perkhidmatan yang biasa adalah seperti berikut:

 • pesakit boleh memilih Pegawai Perubatan Pakar untuk merawatnya;
 • pesakit mendapat kemudahan giliran untuk mendapat rawatan daripada Pegawai Perubatan Pakar; dan
 • pesakit dalam boleh menikmati beberapa kemudahan di wad eksekutif, kelas satu atau yang setaraf,

bergantung kepada sumber, bidang kepakaran dan kemudahan sedia ada di hospital kerajaan tersebut.

 

 1. Adakah kakitangan awam layak memilih perkhidmatan ini menggunakan Surat Jaminan (GL)?

Surat Jaminan (GL) kerajaan tidak boleh digunapakai dalam perkhidmatan FPP. Kakitangan awam yang memilih perkhidmatan FPP hendaklah membuat pembayaran penuh ke atas setiap caj yang dikenakan bagi mendapatkan perkhidmatan rawatan perubatan Pegawai Perubatan Pakar FPP.

 

 1. Berapakah bilangan pakar yang terlibat dalam perkhidmatan FPP?

Sehingga bulan Oktober 2014, bilangan pegawai perubatan pakar yang terlibat dalam perkhidmatan FPP mengikut disiplin adalah seperti berikut:

 • Perubatan (3 orang)
 • Pediatrik (1 orang)
 • Obstetrik & Ginekologi (6 orang)
 • Ortopedik (5 orang)
 • Oftalmologi (2 orang)
 • Pembedahan (5 orang)
 • Otorinolaringologi (ENT) (1 orang)
 • Psikiatri (1 orang)
 • Bedah Mulut (1 orang)
 • Endokrinologi (3 orang)
 • Radiologi (5 orang)
 • Patologi (2 orang)

 

 1. Selain Hospital Putrajaya, hospital kerajaan manakah yang menyediakan perkhidmatan FPP?

Hospital yang menyediakan perkhidmatan FPP sejak dari tahun 2007 selain Hospital Putrajaya adalah adalah Hospital Selayang. Pada tahun 2015, perkhidmatan FPP akan disediakan secara berperingkat di tujuh (7) buah hospital kerajaan lain.

 

PESAKIT LUAR

 1. Apakah prosedur pendaftaran untuk bersalin bagi perkhidmatan FPP?

Pendaftaran bagi perkhidmatan FPP boleh dibuat melalui e-mel di alamat hpj_info@hpj.gov.my atau secara talian di nombor 03-83124316 atau datang sendiri ke kaunter pertanyaan bagi pendaftaran klinik pesakit luar pakar bagi mendapatkan informasi dan tarikh temujanji bersama Pegawai Perubatan Pakar FPP yang dipilih. Pesakit ada kalanya boleh dilihat terus oleh Pegawai Perubatan Pakar sekiranya temujajni ditetapkan pada hari yang sama. Pegawai Perubatan Pakar FPP yang dipilih berhak menolak pendaftaran mana-mana pesakit antaranya disebabkan oleh kuota pesakit yang sudah penuh atau tidak dapat hadir pada tempoh temujanji.

Pada hari temujanji ditetapkan, pesakit terlebih dahulu dikehendaki untuk membuat pendaftaran dan bayaran di kaunter pendaftaran tanpa perlu mengambil nombor giliran. Semasa pendaftaran pesakit dikehendaki mengisi Borang Persetujuan Penerimaan Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh dan perlu membuat pembayaran sebanyak RM10.00 bagi caj pendaftaran kali pertama dan RM100.00 bagi caj perundingan bersama Pegawai Perubatan Pakar untuk kes baru.

Bagi kes ulangan, pesakit akan dikenakan caj sebanyak RM60 bagi setiap temujanji. Bayaran juga boleh dikenakan ke atas setiap prosedur, penyiasatan yang hendak dijalani dan ubat yang hendak dibekalkan.

Selepas pendaftaran, pesakit akan diminta untuk pergi ke kaunter klinik pakar yang berkaitan dan menyerahkan kad temujanji kepada petugas kaunter yang akan menguruskan giliran panggilan pesakit FPP dengan Pakar Perubatan Pakar FPP yang dipilih.

 

 1. Seawal usia kandungan berapa bulankah boleh mendaftar untuk perkhidmatan perkhidmatan FPP untuk bersalin ?

Disebabkan oleh sambutan yang amat menggalakkan untuk kes-kes antenatal, pesakit yang berisiko rendah digalakkan untuk mendapatkan rawatan di mana-mana klinik kesihatan atau klinik perubatan swasta dan membuat temujanji pada usia kandungan 34 minggu dan ke atas. Bagi kes-kes yang berisiko, temujanji boleh dibuat lebih awal.

Walau bagaimanapun, semua tarikh temujanji adalah tertakluk kepada ketetapan yang dibuat oleh Pegawai Perubatan Pakar yang dipilih.

 

PESAKIT DALAM

 1. Apakah keistimewaan wad untuk pesakit FPP berbanding pesakit biasa?

Selain daripada kemudahan katil Kelas Satu yang dikenakan caj di antara RM80 hingga RM160 bergantung kepada bilangan katil di dalam satu bilik, pesakit perkhidmatan FPP layak untuk dimasukkan ke dalam Wad Eksekutif pada kadar RM300.00 sehari bergantung kepada kekosongan.

 

 1. Sekiranya katil di Wad Eksekutif penuh, wad manakah pesakit akan ditempatkan?

Sekiranya katil di Wad Eksekutif penuh pada hari kemasukan, pesakit perkhidmatan FPP akan dimasukkan ke dalam mana-mana wad Kelas Satu bergantung kepada disiplin dan kekosongan katil pada hari tersebut (bilik satu katil, dua katil atau empat katil).

 

 1. Adakah suami atau waris dibenarkan untuk menemani isteri?

Ya, suami atau waris dibenarkan untuk menemani isteri di bawah perkhidmatan FPP sekiranya pesakit ditempatkan di Wad Eksekutif sahaja.

 

 1. Apakah peraturan dan waktu melawat untuk pesakit Perkhidmatan FPP?

Pelawat untuk pesakit perkhidmatan FPP perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Hospital Putrajaya termasuklah larangan terhadap kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah untuk melawat pesakit.

Waktu melawat adalah sama seperti pesakit biasa iaitu dari 12.30 tengahari hingga 2.00 petang dan dari 4.30 petang hingga 7.00 malam. Walau bagaimanapun, dua kad penjaga boleh diberikan kepada pesakit mengikut permintaan bagi membolehkan suami dan waris pesakit untuk menemui pesakit di luar waktu melawat.

 

 1. Adakah suami dibenarkan bersama dengan pesakit perkhidmatan FPP semasa proses bersalin?

Ya. Hospital Putrajaya adalah hospital mesra-suami dan suami dibenarkan berada bersama pesakit semasa proses bersalin. Walau bagaimanapun, keistimewaan ini terhad kepada pesakit yang kelahiran secara normal tanpa sebarang instrumentasi seperti kelahiran secara vakum dan forseps.

 

KUTIPAN HASIL

 

 1. Berapakah caj deposit minimum yang dikenakan ke atas pesakit perkhdimatan FPP untuk kemasukan wad?

Caj deposit minimum yang dikenakan ke atas pesakit perkhidmatan FPP adalah sebanyak RM3000.00 atau 50% daripada kos keseluruhan yang dianggarkan bagi setiap rawatan atau prosedur, yang mana satu lebih tinggi.

 

 1. Berapakah caj katil sehari bagi pesakit perkhdimatan FPP?

Caj katil yang dikenakan ke atas pesakit perkhidmatan FPP adalah mengikut jenis bilik pesakit ditempatkan iaitu seperti berikut:

 • Bilik Eksekutif (Satu katil/Dua katil) – RM300.00 sehari
 • Bilik Kelas Pertama (Satu Katil) – RM160.00 sehari
 • Bilik Kelas Pertama (Dua Katil) – RM130.00 sehari
 • Bilik Kelas Pertama (Empat Katil) – RM80.00 sehari

 

 1. Berapakah anggaran kos keseluruhan perkhidmatan FPP bagi caj kelahiran secara normal dan caj bersalin secara pembedahan yang dikenakan?

 Secara amnya, kos yang dikenakan adalah bergantung kepada komplikasi dan tempoh rawatan. Anggaran kos keseluruhan bagi kelahiran secara normal adalah di antara RM1000++ sehingga RM3000.00. Manakala anggaran kos bersalin secara pembedahan ialah di antara RM3000++ sehingga RM5000.00.

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai caj bayaran boleh dibuat dengan menghubungi Unit Hasil, Hospital Putrajaya di talian 03-83124272.

 

 15. Berapakah caj bagi prosedur pembedahan untuk bersalin?

Caj bagi prosedur pembedahan lower segment caesarian section (LSCS) sahaja adalah di antara RM751.00 sehingga RM1000.00, tidak termasuk kos rawatan.

 

 1. Apakah cara pembayaran untuk perkhidmatan ini?

Pembayaran boleh dilakukan menggunakan kaedah berikut:

 • Tunai
 • Cek (Terhad kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia)
 • Kad Kredit/Kad Debit
 • Kiriman Wang/Kiriman Pos/Kiriman Juruwang
 • Cek Bank/Draf Bank/Kiriman Juruwang
 • Surat Jaminan Syarikat (Untuk pesakit yang layak termasuklah pemegang kad tanpa tunai) sekiranya Borang Persetujuan Penerimaan disahkan oleh syarikat atau syarikat insurans.

 

 1. Umur kandungan berapa bulan boleh mendaftar (sekarang saya hamil 24 minggu)?

Pesakit yang berisiko rendah digalakkan untuk mendapatkan rawatan di mana-mana klinik kesihatan atau klinik perubatan swasta dan mendapatkan temujanji di talian 03-83124316 untuk perkhidmatan FPP pada usia kandungan 34 minggu ke atas.

Walau bagaimanapun, bagi kes-kes yang berisiko, temujanji boleh dibuat lebih awal dan bergantung kepada kekosongan jadual pakar untuk menerima pesakit perkhidmatan FPP.

 

 1. Bagaimana hendak membuat temujanji dan memilih doktor pakar yang dikehendaki?

 Pesakit boleh menghubungi talian 03-83124316 untuk mendapatkan informasi dan tarikh temujanji untuk perkhidmatan FPP. Pilihan Pegawai Perubatan Pakar daripada pelbagai disiplin boleh dibuat berdasarkan senarai sedia ada.

 

 1. Apakah Hospital Putrajaya menyediakan perkhidmatan FPP untuk penyakit angin ahmar?

 Hospital Putrajaya tidak menyediakan perkhidmatan FPP untuk penyakit angin ahmar atau strok kerana tidak menyediakan kepakaran dalam bidang neurologi.

 

 1. Saya dimaklumkan untuk menjalankan pemeriksaan pre-natal di Klinik Kesihatan walaupun memilih Perkhidmatan FPP untuk bersalin.

 Bagi kebanyakan kes terutama yagn berisiko rendah, pemeriksaan pra-natal disarankan untuk dijalankan di mana klinik kesihatan ataupun swasta bagi mengelakkan kesesakan di klinik pakar pesakit luar dn biasanya diberikan temujanji pada usia kandungan 34 minggu.

Bagi kes-kes yang berisiko pula, temujanji lebih awal sealaunya diberikan oleh Pegawai Perubatan Pakar.

 

 1. Berapakah bayaran booking untuk perkhidmatan FPP dan adakah perlu mengemukakan GL, sedangkan saya kakitangan kerajaan yang mempunyai HRMIS?

 Untuk perkhidmatan pesakit luar FPP termasuklah untuk booking, pesakit perlu membuat pembayaran sebanyak RM10.00 bagi caj pendaftaran kali pertama dan RM100.00 bagi caj perundingan bersama Pegawai Perubatan Pakar untuk kes baru.

Bagi kes ulangan, pesakit akan dikenakan caj sebanyak RM60 bagi setiap temujanji. Bayaran juga boleh dikenakan ke atas setiap prosedur, penyiasatan yang hendak dijalani dan ubat yang hendak dibekalkan.

Semua kakitangan awam yang bersetuju untuk menyertai perkhidmatan FPP dikehendaki membayar penuh semua caj perubatan hospital adalah layak untuk menyertai perkhidmatan FPP. Ini bermakna surat jaminan majikan bagi kakitangan awam tidak boleh diguna pakai bagi perkhidmatan tersebut.

 

 1. Di manakah dan bilakah waktu urusan kaunter bagi walk-in perkhidmatan FPP, untuk tujuan booking? Adakah kaunter dibuka pada waktu rehat tengahari (1-2 petang)?

 Bagi kes-kes walk in, pesakit yang berhasrat membuat booking di bawah perkhidmatan FPP boleh pergi ke kaunter pertanyaan di kaunter pendaftaran klinik pesakit luar pakar yang beroperasi mengikut ketetapan berikut:

 • 7.30 pagi – 1.00 petang dan 2.00 petang – 4.30 petang (Isnin hingga Khamis)
 • 7.30 pagi – 12.15 tengahari dan 2.45 petang – 4.30 petang (Jumaat)

 

 1. Adakah pesakit perkhidmatan FPP (yang telah booking dan bayar deposit) dijamin dapat bersalin dengan pakar yang dikehendaki dan mendapat katil yang dibooking sekiranya wad FPP penuh?

 Secara dasarnya, proses kelahiran pesakit yang memilih perkhidmatan FPP akan dikendalikan oleh Pegawai Perubatan Pakar FPP yang dipilih oleh pesakit. Sekiranya Pegawai Perubatan Pakar FPP yang dipilih tidak dapat mengendalikan pesakit beliau, Pegawai Perubatan Pakar FPP tersebut dengan persetujuan pesakit akan mendapatkan khidmat Pegawai Perubatan Pakar lain untuk mengendalikan proses kelahiran pesakit tersebut.

Penempatan di wad juga bergantung kepada kekosongan wad pada hari pesakit dimasukkan ke wad iaitu sama ada Wad Eksekutif atau Wad Kelas Satu.

 

 1. Hasil perbandingan didapati kos melahirkan anak menerusi perkhidmatan FPP adalah sebanyak RM2000.00 dan tidak jauh berbeza dengan caj yang dikenakan di hospital swasta. Saya dapati juga bahawa kos sebanyak RM250.00 dikenakan untuk bilik bersalin setiap jam. Adakah ini bermaksud saya akan dikenakan bayaran sebanyak RM250.00 x 12 sekiranya berada dalam bilik bersalin selama 12 jam? Jadi apakah sebenarnya faedah yang didapati daripada perkhidmatan FPP ini berbanding dengan hospital swasta?

 Secara amnya, anggaran kos keseluruhan bagi kelahiran secara normal adalah di antara RM1000++ sehingga RM3000, bergantung kepada komplikasi dan tempoh rawatan. Kos ini adalah termasuk caj RM250.00 untuk bilik bersalin yang dikenakan untuk setiap kelahiran dan bukan mengikut jam.

 

 1. Saya ingin mengetahui proses bersalin di hospital ini. Saya membuat pemeriksaan di klinik Hulu Langat, Bandar Baru Bangi.  Boleh terangkan tentang Pesakit Bayar Penuh (FPP) untuk bersalin.

 Pesakit yang ingin mendapatkan perkhidmatan FPP untuk kelahiran terlebih dahulu perlu membuat temujanji dengan Pegawai Perubatan Pakar FPP di klinik pesakit luar pakar, sama ada melalui e-mel di alamat hpj_info@hpj.gov.my atau secara talian di nombor 03-83124316 atau datang sendiri ke kaunter pertanyaan bagi pendaftaran klinik pesakit luar pakar. Pesakit boleh memilih sendiri Pegawai Perubatan Pakar tertakluk kepada ketersediaan (availability) Pegawai Perubatan Pakar tersebut.

Untuk kes-kes antenatal, temujanji dengan Pegawai Perubatan Pakar FPP selalunya diberikan pada usia kandungan 34 minggu dan ke atas kepada pesakit yang berisiko rendah. Manakala bagi kes-kes yang berisiko, temujanji boleh dibuat lebih awal.

Pesakit akan diminta mendaftar di kaunter pendaftaran klnik pesakit luar pakar tanpa perlu mengambil nombor giliran dan perlu membawa buku pemeriksaan kandungan (buku pink) semasa datang untuk temujanji pertama.

Pada hari kemasukan, pesakit perkhidmatan FPP akan dimasukkan ke dalam Wad Eksekutif dan sekiranya tiada kekosongan, ke dalam mana-mana katil di Wad Kelas Satu.

Proses kelahiran pesakit perkhidmatan FPP akan dikendalikan oleh Pegawai Perubatan Pakar FPP yang dipilih oleh pesakit dan sekiranya Pegawai Perubatan Pakar FPP yang dipilih tidak dapat mengendalikan pesakit beliau, Pegawai Perubatan Pakar FPP tersebut dengan persetujuan pesakit akan mendapatkan khidmat Pegawai Perubatan Pakar lain untuk mengendalikan proses kelahiran pesakit tersebut.

Secara amnya, anggaran kos keseluruhan bagi kelahiran secara normal adalah di antara RM1000++ sehingga RM3000, bergantung kepada komplikasi dan tempoh rawatan.

 

 1. Saya ingin bertanya berapakah anggaran kos rawatan untuk melahirkan anak kembar?

 Secara amnya, kos yang dikenakan adalah bergantung kepada komplikasi dan tempoh rawatan. Anggaran kos keseluruhan bagi kelahiran secara normal untuk kandungan tunggal adalah di antara RM1000++ sehingga RM3000.00. Anggaran kos bersalin secara pembedahan pula ialah di antara RM3000++ sehingga RM5000.00. Bagi kelahiran berganda atau kembar, caj tambahan untuk kelahiran berganda di antara RM601.00 hingga RM750.00 akan dikenakan.

 

 1. Saya telah mendapat temujanji untuk bersalin di bawah Perkhidmatan FPP. Sekarang saya menjalani pemeriksaan pre-natal di klinik swasta. Apakah dokumen yang perlu yang bawa?

Pesakit perlu membawa buku pemeriksaan pra-natal atau laporan perubatan dari klinik swasta tersebut ketika hadir untuk temujanji di Hospital Putrajaya untuk perkhidmatan FPP.