PESAKIT BAYAR PENUH

1. TUJUAN SPPBP

 • Mengatasi masalah penghijrahan doktor-doktor pakar ke sektor swasta
 • Hospital kerajaan dapat menyaingi hospital swasta dengan memberi ganjaran yang kompetitif kepada pakar-pakar
 • Mengurangkan beban kerajaan dalam menanggung beban subsidi perkhidmatan kesihatan
 • Membantu menjayakan Program Pelancongan Kesihatan yang sedang diusahakan oleh kerajaan

 

2. SKOP PERKHIDMATAN

 • Perkhidmatan Perundingan
 • Perkhidmatan Penyiasatan
 • Perkhidmatan Tatacara (Prosedur dan Pembedahan)
 • Perkhidmatan Rawatan
 • Perkhidmatan Hospitaliti
 • Lain-lain perkhidmatan selain dari yang tersenarai diatas seperti yang terdapat dalam Jadual Ketujuh (Perintah10), Fi Pelbagai, Perintah Fi (Perubatan) (Pesakit Bayar Penuh) 2007

 

3. KRITERIA PEMILIHAN PESAKIT  PPBP

 • elektif
 • bukan kecemasan
 • mudah
 • tidak kompleks
 • berisiko rendah; dan
 • dijangka tidak memerlukan jagaan rapi (contohnya pesakit di unit rawatan intensif-ICU) yang lama, selepas pembedahan

Pegawai untuk dihubungi:
Sister Chanda Ak Muya
Koordinator FPP