Permohonan kaji selidik / case study

Sebarang kaji selidik atau pengumpulan data untuk tujuan kajian pembelajaran sains atau sosial dari jabatan, institusi pendidikan atau lain-lain badan kerajaan atau bukan kerajaan, sila kemukakan permohonan secara bertulis kepada Pengarah PJS dan harus berdaftar dengan Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC) di Hospital Umum Sarawak sebagai pusat pendaftar.