JABATAN RADIOLOGI

Perkhidmatan Radiologi di Pusat Jantung Sarawak  bermula pada Januari 2011 bersama-sama dengan pelancaran Pusat Jantung, SGH oleh Perdana Menteri kita Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak. Kami terletak di tingkat 2 hospital yang bersebelahan dengan Jabatan Kecemasan Jantung. Kami menyediakan pelbagai kaedah pengimejan terutamanya pengimejan jantung kerana hospital ini merupakan satu-satunya pusat jantung di Sarawak. Pelbagai kaedah yang kita ada iaitu MRI, CT Scan, Fluoroskopi, Radiografi Am, Radiografi mudah gerak dan juga C-arm Fluoroskopi bagi kes-kes di dewan bedah dan di makmal invasif kardiovaskular.

Oleh kerana kami memberi tumpuan kepada pengimejan jantung, kebanyakannya kes-kes utama kami di sini adalah prosedur berkaitan jantung. Pemeriksaan yang biasa dilakukan adalah CT Angiogram untuk arteri koronari, CT Angiogram untuk kanak-kanak, CT Thorax dan juga MR jantung untuk fungsi otot jantung. Bukan itu sahaja, kami juga terlibat dalam kajian yang dijalankan oleh jabatan penyelidikan klinikal seperti kajian MR-Mir, kajian MIRAMI, MASCARA dan baru-baru ini kami memulakan kajian baru iaitu MR-BRIDGE.

Pada masa ini, Jabatan Radiologi ini terdiri daripada 18 orang Juru X-Ray dengan sub-kepakaran mereka termasuk CT Scan, MRI dan juga sub-kepakaran dalam prosedur invasif jantung di makmal jantung.

 

POLISI OPERASI

VISI
Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik

MISI
Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:
i. Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:
a. Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
b. Menghargai kesihatan sebagai aset yang berharga
c. Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif untuk kesihatan mereka

ii. Untuk memastikan sistem kualiti yang tinggi iaitu:
a. Pelanggan berpusat
b. Equitable
c. Mampu
d. Cekap
e. Teknologi yang sesuai
f. Mesra Alam
g. Inovatif

iii. Dengan memberi penekanan kepada:
a. Profesionalisme, penyayang dan nilai kerja berpasukan
b. Menghormati maruah dan rahsia pesakit
c. Penyertaan komuniti

1. OBJEKTIF

Objektif Jabatan Radiologi (Jabatan) adalah untuk menyediakan pengimejan diagnostik yang berkualiti dan perkhidmatan intervensi terpilih yang tepat dan selamat untuk pesakit dan bersesuaian pada masa yang sama. Permintaan untuk pengimejan akan dilayan mengikut  justifikasi perkhidmatan yang disediakan selaras dengan prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable)

 

2. ASPEK ORGANISASI

2.1 Jabatan Radiologi (selepas ini dirujuk sebagai Jabatan) hendaklah diketuai oleh Pakar Radiologi Kanan yang bertanggungjawab bagi keseluruhan pengurusan Unit. Dia / Beliau akan melapor terus kepada Pengarah Hospital.

2.2 Jabatan hendaklah diuruskan oleh kakitangan yang berkelayakan dan terlatih yang terdiri daripada Pakar Radiologi, Pegawai Perubatan, Juru X-ray, Ahli Fizik, Jururawat dan Pembantu Perawatan Kesihatan (PPK). Kakitangan hendaklah sewajarnya telah melalui proses Credentialing dan Privileging oleh jawatankuasa hospital. Selain Kementerian Kesihatan (MOH) kakitangan, perkhidmatan di jabatan ini juga disediakan secara bersepadu oleh UNIMAS (di bawah Kementerian Pendidikan) Pakar Radiologi dan Juru X-Ray yang terlatih dan bertauliah.

2.3 Pakar Radiologi akan dibantu oleh Ketua Juru X-Ray di dalam hal pentadbiran. Mereka akan bersama-sama menyelaras perkhidmatan yang disediakan oleh juru x-ray, ahli fizik, jururawat, kerani dan Pembantu Perawatan Kesihatan (PPK)

2.4 Jabatan kami menyediakan perkhidmatan 24 jam. Perkhidmatan jabaatan diuruskan secara sistematik dengan menggunakan sistem jadual tugas bulanan. Ini merangkumi kedua-dua waktu pejabat dan on-call / perkhidmatan hujung minggu. Sekiranya berlaku bencana, kami akan bertindak balas dengan sewajarnya jika perkhidmatan kami diperlukan.

2.4 Ketua Jabatan (HOD) bersama-sama dengan Ketua Juru X-Ray dan pasukan pengurusan yang terdiri daripada sebilangan kakitangan hendaklah merancang dan melaksanakan sumber bajet.

2.5 Kedua-dua doktor dan Juru X-Ray (Practitioners) mempunyai tugas untuk menyaring permintaan pengimejan (proses Justifikasi) dan mempunyai hak untuk menolak permintaan itu jika ia tidak sesuai.

2.6 Ketua jabatan dan Juru X-ray Kanan beserta Ahli Fizik akan dipilih untuk menyertai  Jawatankuasa Perlindungan Sinaran Hospital dan melalui jawatankuasa ini mereka mempunyai mandat untuk memantau dan memberi nasihat mengenai perolehan dan penggunaan peralatan mengion dan menyelia amalan perlindungan sinaran di jabatan-jabatan lain hospital ini.

2.7 organisasi keseluruhan dan hierarki diringkaskan dalam carta organisasi.

 

3. SKOP PERKHIDMATAN

3.1 Penyediaan perkhidmatan Jabatan Radiologi pesakit  dalam dan  luar , semua kumpulan umur dan disiplin adalah seperti berikut: -
3.1.1 Radiografi Am
3.1.2 Kajian Kontras:
Micturating Cystourethrography, kajian Gastrografin, Sialography, Hysterosalpingography, Genitography, Dacrocystography *.
3.1.3 Kajian Barium:
Barium Swallow, Barium Meal.
3.1.4 Ultrasonografi
3.1.5 Tomografi Berkomputer( Dual Source)
3.1.6 Magnetic Resonance Imaging (1.5 Tesla MRI)
3.1.7 Kecemasan Dan Trauma
3.1.8 Perkhidmatan Mudah Alih
3.1. 8.1 General Radiografi (dilakukan di wad atau Kecemasan & Trauma Dept)
3.1.8.2 Ultrasonografi (dilakukan dalam wad)
3.1.8.3 C-Arm Fluroskopi (Dewan Bedah 5.1.9
3.2 Penyediaan perkhidmatan pada waktu pejabat, dengan perkhidmatan kecemasan diperluaskan ke luar waktu pejabat.
3.3 Pelan luar jangka bagi kerosakan peralatan
3.3.1 Dalam kes kerosakan peralatan, kakitangan jabatan Radiologi hendaklah mengaturkan pemeriksaan segera dilakukan oleh pihak ketiga seperti Pelan Induk Bersetuju dan HSIP. Pengaturan untuk pengangkutan pesakit hendaklah dilakukan dengan meminta doktor. Bukan kes segera boleh dijadualkan semula.
3.3.2 Bagi peperiksaan yang dihantar kepada pihak ketiga, mendapatkan semula filem dan laporan menjadi tanggungjawab meminta doktor
3.3.3 Kos pemeriksaan itu hendaklah ditanggung oleh HSS