JABATAN PATOLOGI

PENGENALAN / LATAR BELAKANG JABATAN

Jabatan Patologi merupakan salah satu daripada perkhidmatan sokongan klinikal yang penting yang mempunyai sebanyak  31 orang kakitangan yang terdiri daripada seorang Pegawai Sains (Kimiahayat) Kanan C52, seorang  Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan U38, seorang  Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan U36, 3 orang Juruteknologi Makmal Perubatan U32, 4 orang Juruteknologi Makmal Perubatan U32(KUP), 19 orang Juruteknologi Makmal Perubatan U29  serta 3 orang Pembantu Perawatan Kesihatan(PPK).

Terdapat dua buah makmal  di bawah Jabatan patologi iaitu Makmal Integrasi di tingkat 1 dan Makmal Jabatan pesakit Luar (OPD Lab.) di tingkat 2 yang dilengkapi dengan peralatan makmal yang canggih seperti Architect c8200i, ACL 9000,Cell Dyne ,Sysmex dan lain-lain lagi bagi menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk perawatan pesakit.

Makmal ini menyediakan perkhidmatan 24 jam  bagi ujian rutin biokimia, hematologi, mikrobiologi dan transfusi darah sementara perkhidmatan makmal klinikal hanya pada waktu pejabat  sahaja.

 

FUNGSI / PERKHIDMATAN

Jabatan Patologi berfungsi  dalam  mengenal  pasti penyakit dan membantu doktor membuat diagnosis sebagai asas untuk rawatan peringkat klinikal.

 

Fungsi-Fungsi:

 • Unit Patologi Kimia

Ujian biokimia  rutin ,ujian biomarker jantung (Troponin T)  , penganalisaan  hormone(Free T4 & TSH)  dan  ujian Serum Protein Elektrophoresis(SPE)

 • Unit Hematologi

Ujian FBC,FBP,D-Dimer,Ujian profail  koagulasi (INR), ProThombin Time (PT),aPTT dan, Eritrocyte Sedimentation Rate (ESR)

 • Unit Transfusi Darah

Ujian Pre-Transfusi darah (GSH), Ujian cross-matching (GXM),membekalkan darah dan komponen darah

 • Unit Mikrobiologi

Ujian kultur dan sensitiviti (C& S) untuk sampel darah,urin,sputum,najis ,cecair badan dan lain-lain

 •  Makmal Klinikal (Makmal pesakit luar)

Pengambilan darah dan spesimen dari pesakit luar. serta  ujian INR .

 

Objektif:

 • Menyediakan perkhidmatan makmal diagnostik yang tepat.
 • Membekalkan darah dan produk darah yang selamat kepada
 • Memastikan semua keputusan ujian darah boleh digunapakai secara
 • Memperkenalkan teknik dan ujian baru untuk  pendignosaan yang lebih cepat dan tepat.
 • Membantu dalam penyelidikkan klinikal yang berkaitan.
 • Memberi perkhidmatan teknikal melalui  komunukasi  yang  berkesan  kepada

 

Perkhidmatan yang Disediakan:

A. Unit Biokimia-ujian biokimia rutin & penganalisaan hormon

B.UnitHematologi-Ujian FBC,FBP,D-Dimer,Ujian profail koagulasi

C. Unit Transfusi Darah-Ujian Pre-Transfusi darah (GSH), Ujian cross-matching(X-match),membekalkan darah dan komponen darah

D.UnitMikrobiologi-ujian kultur dan sensitiviti untuk sampel darah,urin,najis ,cecair badan dan lain-lain.

E. Makmal Klinikal (Makmal pesakit luar)-pengambilan darah dan spesimen dari pesakit luar.

F. Kaunter  Spesimen :- Penerimaan spesimen dan borang perkhidmatan, merujuk ujian ke makmal rujukan dan membekalkan bekalan stok ke wad.

8. Aktiviti: -Menjalankan ujian kawalan mutu dalaman (Internal QC) dan kualiti luaran(External QC)-RCPA bagi  menjamin  keputusan  ujian  diagnostik  yang  berkualiti.

-Mengaplikasikan sistem  Laboratory Information  System(LIS)  bagi pengaliran data ujian dan rekod keputusan makmal pesakit yang lebih cepat  dan sistematik .