JABATAN KARDIOLOGI

FUNGSI / PERKHIDMATAN

 FUNGSI  :-

  1. Menyediakan Perkhidmatan Rawatan Kardiovaskular secara kompehensif dengan kaedah dan peralatan yang terkini.
  2. Menyediakan peluang dan kerjasama dalam bentuk latihan kepada agensi ataupun badan yang berkaitan.
  3. Melibatkan diri dan bekerjasama terhadap penyelidikan kardiovaskular dengan agensi yang lain.

 

PERKHIDMATAN :-

  1. Klinik Pesakit Luar
  2. Wad Perawatan Koronari (CCU)
  3. Wad Rehabilitasi 1 & 2
  4. Wad Rawatan Harian (Day Care)
  5. Makmal Bukan Invasif Kardiovaskular (NICL)
  6. Makmal Invasif Kardiovaskular ( ICL 1 , 2 & 3)