DASAR KUALITI

Pusat Jantung Sarawak adalah Pusat rujukan yang cemerlang dengan perkhidmatan berkualiti dan berteknologi terkini. Kami beriltizam untuk memberikan yang terbaik kepada setiap pesakit dengan mengamalkan nilai-nilai kualiti dalam melaksanakan piagam pelanggan hospital. Kami bertekad untuk mengutamakan kesejahteraan pelanggan demi mencapai hasrat yang diamanahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.