Akrab

Apa itu AKRAB ?

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Malaysia (AKRAB) ialah organisasi yang ditubuhkan bagi melahirkan rakan pembimbing sekerja untuk membantu melahirkan suasana budaya kerja yang positif di jabatan atau agensi kerajaan di seluruh Malaysia. AKRAB ialah gabungan daripada 5 perkataan utama : A untuk Amanah, K untuk Komitmen, R untuk Rasional, A untuk Akhlak dan B untuk Bestari.

VISI

Menjadikan AKRAB penggerak Budaya Kerja Kelas Pertama dalam organisasi.

 

MISI

 • Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi.
 • Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan.
 • Berperanan sebagai perantara antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah.
 • Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB.

 

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan.
 

 

MOTTO

“Berkhidmat Membimbing”.
 

FALSAFAH

Sebagai ahli AKRAB, anda perlu sentiasa menghayati falsafah AKRAB iaitu : “Bantu Diri Untuk Membantu rakan Lain”. Dalam usaha membantu rakan, anda mendapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk mempertingkatkan diri dari segi ilmu pengetahuan, tingkah laku, perhubungan, kreativiti dan nilai diri.

 

PRINSIP

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, perlakuan dan fizikal.
 

PERANAN

 • Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling.
 • Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik.
 • Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan.
 • Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

 

 

ETIKA

 • Amanah dan menyimpan rahsia;
 • Menerima dan menghormati orang lain.
 • Memahami batasan dan keupayaan diri.
 • Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemahiran dari pada pelbagai aspek.
 • Melaporkan kepada kaunsleor tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang lain.
 • Merujuk kes / permasalahan yang rumit kepada pegawai psikologi.
 • Memahami peraturan dan etika perkhidmatan awam.

JAWATANKUASA AKRAB HUS/ PJS 2014 – 2016

Jawatan Nama & Jawatan Unit/ Seksyen
Pengerusi Jerry Janen

( Juru-xray Terapi U32 )

Unit Kanser, PJS

 

Timbalan Pengerusi Simon Blun

( PPP U36 )

Klinik PSY, HUS

 

Setiausaha Juliza Marida

( PKP N19)

Unit Komunikasi Korporat

& Khidmat Pelanggan, PJS

Timbalan Setiausaha Noriafelciana Nona

( PT N19)

Unit Rekod Perubatan,

HUS

Bendahari Ainul Najwa Saranee Abdullah

( Peg.Kerja Sosial )

Unit Kerja Sosial Perubatan, HUS
AJK Sosial

Wati Pawi –K        (Jururawat U32)

Chanda Muya       (Jururawat U32)

Puspa Hotton        (Jururawat U32)

Klinik Pakar, HUS

Unit SPPBP, PJS

CRC, HUS

AJK Peribadi

Hasnah Mahadi –K (Jururawat U32)

Nur Syazwani        (Jururawat U29)

Nyuhen Linggon     (Jururawat U36)

CRW, PJS

CICU, PJS

COT, PJS

AJK Profesional

Saiton Taha –K      Jururawat U32)

Margaret Puyang    (Jururawat U36)

Zaidah Mat             (Jururawat U29)

Paed Med, HUS

CTW, PJS

Kawalan Infeksi, HUS

AJK Organisasi

Zalina Mat –K          (Jururawat U32)

Labek Digat            (Jururawat U29)

Martina Juan           (Jururawat U32)

ICL 1, PJS

PSY, HUS

COT, PJS

AJK ICT

Rosniza Ahmad     (Peg. ICT F32)

Kumaini Abdul Hamid (JTMP U29)

ICT, HUS

Nuklear, HUS

HUBUNGI KAMI

Pn. Seraji Binti Zawawi

Ketua Penolong Pengarah (Psikologi)

Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

 

Pn. Chiew Ling Choo @ Rachel

Penolong Pengarah Kanan (Psikologi)

Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak